Ben Kalkhoven                                         
                 Diamant
           Een spirituele zoektocht in de Haagse             
           Regentessekwartier                                 For Henry Joseph van de Graaf